Regulamentul Conferinței Apologetică.

Website-ul nostru este: https://conferintadeapologetica.ro.

Conferința de Apologetică este un eveniment ce se adresează persoanelor creștine și are ca scop principal echiparea acestora prin activități și prezentări educaționale creștine. Buna desfășurare a evenimentului nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include și necesitatea respectării stricte a unor reguli. Aceste reguli sunt esența comportamentului decent și responsabil al oricărei persoane.

Regulile sunt valabile pe tot parcursul evenimentului. Cei care încalcă Regulamentul vor fi sancționați. Sancțiunile pot merge de la mustrări până la eliminarea din cadrul evenimentului.

 • Conferința Apologetică este un eveniment creștin. Se interzice, prin urmare, folosirea unui limbaj injurios, comportamente neadecvate și consumul de alcool și tutun.
 • Organizatorul nu își asumă faptele produse în afara spațiului de eveniment.
 • În spațiul de eveniment este obligatorie păstrarea curățeniei și a integrității obiectelor de mobilier. În caz contrar, participantul va plăti pentru reparații.
 • Organizatorul nu este responsabil de eventuala pierdere sau dispariție a bunurilor personale.
 • Organizatorul și liderii trebuie respectați și ascultați, ei fiind responsabili de participanți pe perioada evenimentului.
 • Participanților nu li se va permite accesul decât în zona în care se va desfășura evenimentul.
 • Participanților le este interzis să facă poze sau să filmeze pe tot parcursul evenimentului.

În caz de accidentare sau îmbolnăvire a unui participant se va acorda primul ajutor, iar în cazul în care situația se agravează vor fi anunțate organele abilitate. Organizatorul se absolvă de orice vină în cazul în care participantul s-a accidentat făcând ceva neautorizat și/sau nesupravegheat.

 • Respectarea programului este obligatorie.
 • Participanții trebuie să se înscrie online și pot participa doar pe baza confirmării primite pe email. Nu se admit persoane/participanți care nu s-au înscris online.
 • Participanților le este permisă folosirea instalațiilor electrice doar în conformitate cu normele de Prevenire și Stingere a Incendiilor (PSI).
 • Participanții vor avea grijă să nu deterioreze bunurile aflate în locația evenimentului (mobilier, aparatură, pereți etc.). În cazul în care participanții, în mod deliberat sau nu, produc daune unității, masă, agrement, echipamentelor, altor persoane etc., aceștia vor suporta costurile aferente.
 • Sunt interzise alergarea și îmbrâncirea în zona balustradelor. Se va acorda atenție urcării și coborârii scărilor.

SIGURANȚA:

 • Participanții nu vor deține sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a altor persoane (artificii, explozibili, substanțe chimice, toxice, iritante sau obiecte contondente, tăioase, briceaguri, cuțite, puști cu bile, lasere etc.). 
 • Participanții nu vor deține sau consuma substanțe interzise (alcool, tutun, droguri, etc.). 
 • Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanților care se dovedesc că provin din consumarea unor alimente care nu fac parte din cele puse la dispoziție de către organizatori. 
 • Participanții vor avea o atitudine respectuoasă față de toate persoanele prezente și nu vor deranja prin comportamentul lor pe ceilalți participanți. 
 • Toate fotografiile și filmările din cadrul evenimentului sunt proprietatea instituției organizatoare și sunt folosite în scop de promovare. 
 • Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru accidentele cauzate de nerespectarea prezentului regulament. 
 • Participanții nu vor purta haine indecente sau vestimentație neadecvată. 

De luat la cunoștință:

Prin înscrierea și participarea la acest eveniment, declar pe propria răspundere că sunt apt fizic și psihic și am o pregătire fizică corespunzătoare pentru participarea la acest eveniment.

În cazul unei accidentări, sunt conștient că acestea sunt riscurile și mi le asum, și nu voi depune plângere împotriva organizatorului.

Sunt de acord ca participantul să fie direct responsabil pentru lucrurile personale. Organizatorul sprijină căutarea, dar nu își asumă responsabilitatea pentru lucrurile pierdute/deteriorate/furate.

 

 

DECLARAȚIE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL și

ACORD DE CONFORMARE

 

Prin această declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal și acord de conformare, îmi exprim consimțământul de bună-credință, în cunoștință de cauză, în mod expres și neechivoc, pentru prelucrarea datelor personale din formularul de înregistrare, ori de câte ori este necesar, de către ASOCIAȚIA CREȘTINĂ MIA în scopuri de marketing, promovare în social media, statistică, stocare a datelor personale în baza de date a asociației, necesară organizării unor activități sau tabere, în locurile și pe durata stabilite de către asociație.

Menționez că suma necesară pentru participare la activități sau tabere este pusă la dispoziție de mine sau părinții mei, iar sursa acestora este una legală.

Pe durata activităților organizate de asociație, înțeleg să am un comportament conform, civilizat și tolerant față de ceilalți participanți și persoanele desemnate de asociație.

De asemenea, îmi exprim consimțământul în cunoștință de cauză, în mod expres și neechivoc ca organizația ASOCIAȚIA CREȘTINĂ MIA să poată prelucra datele mele personale, inclusiv opiniile exprimate prin: colectare, înregistrare, organizare, stocare, ștergere, precum și consultare și/sau verificare, în oricare din scopurile menționate mai sus.

În acest sens, pot fi contactat(ă) oricând, la oricare din datele de contact de mai sus. Am luat la cunoștință că îmi pot retrage oricând consimțământul dat, la o dată ulterioară, printr-o solicitare:

sau

 • la adresa poștală: Strada Amilcar C. Săndulescu nr. 3, sector 6, București.

Îmi dau acordul ca pozele și filmările făcute în cadrul evenimentului pot fi multiplicate și publicate fără pretenții de despăgubiri.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de accident sau prejudiciu apărut în timpul acestui eveniment, participanții vor participa pe propria răspundere.

Prin semnarea acestui Regulament (inclusiv bifând căsuța din formularul de înregistrare Online) declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale de către Asociația Creștină MIA, în scopurile menționate mai sus, conform noilor modificări legislative 677/2001, și sunt de acord cu Regulamentul evenimentului.

 

 A se avea în vedere LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)